Det här är Lindorff

Med över 100 års erfarenhet av att hjälpa människor till en sund ekonomi har vi utvecklats till den ledande oberoende experten på kredithanteringstjänster.

Lindorff i korthet

Lindorffs historia går tillbaka till 1898, i över 100 år har Lindorff varit verksamma med att hjälpa människor att hantera krediter. Vi är särskilt starka inom finansbranschen där vi har en ledande ställning i Europa.

Som ett resultat av sammanslagningen mellan koncernerna Lindorff och Intrum Justitia, bildar sedan juni 2017 Lindorff i Sverige, Danmark, Finland och Estland samt Intrum Justitia i Norge en fristående nordisk enhet. I november 2017 presenterades Lowell som ny ägare till denna enhet.

Affären ska först godkännas av EU-kommissionen och genomgå sedvanlig konkurrensprövning och godkännandeprocess i de berörda länderna. Försäljningen innebär att de avyttrade bolagen får en ägare med stark ställning på den europeiska kredithanteringsmarknaden.

Sammanlagt har bolagen 900 anställda fördelade på de nordiska länderna samt Estland. Under de senaste 12 månaderna fram till och med 30 september, 2017 var bolagens intäkter cirka 190 miljoner euro med ett EBITDA på cirka 55 miljoner euro undantaget engångskostnader. Vid utgången av september, 2017 uppgick bokfört värde på köpta skuldportföljer till 400 miljoner euro.

Affären innebär att Lowell köper Lindorffs verksamheter i Norden för ett värde av 730 miljoner euro.

Om Lowell

Lowell är en av Europas största kredithanteringsföretag med verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Österrike och Schweiz. Storägare i koncernen är riskkapitalbolaget Permira Funds tillsammans med Ontario Teachers Pension Plan. Bolaget har i dagsläget 3 100 anställda. 

läs mer om Lowell

 

Trond Brandsrud, Group CEO
"Att vi nu blir en del av en europeisk företagsgrupp hjälper oss bredda vår kundbas och ytterligare stärka vår ställning som ledande på kredithantering för bank- och finanssektorn."

Trond Brandsrud, CEO för de fem nordiska enheterna som avyttras.

Våra värderingar

Som företag och som anställd på Lindorff tillämpar vi med stolthet våra värderingar i det dagliga arbetet och när vi formar framtiden för vår bransch. Våra fyra värderingar utgör grunden för vårt sätt att bedriva affärer och främja prestation.

Lindorffers
Professionell
Lindorffers
Kundorienterad
Lindorffers
Målinriktad
Lindorffers
Omtanke

Formar framtiden för vår bransch

Vår bransch genomgår just nu stora förändringar – snabbare än någonsin. Reglerande lagstiftning som bygger på internationell rätt påverkar vad vi och andra i vår bransch kan och inte kan göra. Kundernas förväntningar på hur vi interagerar med dem via digitala kanaler förändras av marknadens dynamik och betalningsbeteenden. Big data, sociala medier, robotteknik och integrerade lösningar är sådant som vi självfallet måste anpassa vår verksamhet till.

Det är vårt ansvar att fortsätta innovera för att skapa bättre lösningar

Nya idéer utvecklas snabbt inom fintech, och som den ledande oberoende experten på kredithanteringstjänster är det vår skyldighet att fortsätta utveckla lösningar som hjälper människor hantera kredit.

Vi har som mål att bli en föregångare på våra verksamhetsmarknader, genom att främja innovation och flytta gränserna för vad som är möjligt, för att ge våra klienter och kunder bästa möjliga service. Istället för hinder ser vi möjligheter.


På Lindorffs sätt

I ett samhälle som i allt större utsträckning bygger på krediter behövs Lindorff. Vi är experter på kreditmarknaden och kan agera som mellanhand mellan ditt företag och dina kunder. Vårt arbete är nödvändigt för en välfungerande kreditmarknad i samhället. Lindorff är ledande inom kredithanteringstjänster i Europa och har varit verksamma i mer än 100 år.

Läs mer om vår strävan att alltid hjälpa människor.

 

Lindorff fyller en viktig roll för en välfungerande kreditmarknad.