Det här är Lindorff

Med över 100 års erfarenhet av att hjälpa människor till en sund ekonomi har vi utvecklats till den ledande oberoende experten på kredithanteringstjänster.

Lindorff i korthet

Vår historia går tillbaka till 1898, så vi har varit verksamma med att hjälpa människor hantera krediter i över 100 år. Vi är särskilt starka i finansbranschen där vi har en ledande ställning i Europa.

Som ett resultat av sammanslagningen mellan koncernerna Lindorff och Intrum Justitia, bildar sedan juni 2017 Lindorff i Sverige, Danmark, Finland och Estland samt Intrum Justitia i Norge en fristående nordisk enhet inom Intrum-koncernen. Avsikten är att denna enhet ska ha en ny ägare före utgången av 2017. De sammanslagna koncernerna Intrum Justita och Lindorff, fortsätter under det gemensamma varumärket Intrum.

Den fristående nordiska enheten har en nettoomsättning 2016 på 189 MEUR och 900 medarbetare fördelat på de fem länderna. Vi har haft en stabil tillväxt det senaste decenniet och vår ambition är att genom vår historia och erfarenhet fortsätta vara branschledande framöver. 

 

Trond Brandsrud, Group CEO
Trond Brandsrup, Group CEO.

Våra värderingar

Som företag och som Lindorffare tillämpar vi med stolthet våra värderingar i det dagliga arbetet och när vi formar framtiden för vår bransch. Våra fyra värderingar utgör grunden för vårt sätt att bedriva affärer och främja prestation

Lindorffers
Professionell
Lindorffers
Kundorienterad
Lindorffers
Målinriktad
Lindorffers
Omtanke

Formar framtiden för vår bransch

Vår bransch genomgår just nu stora förändringar – snabbare än någonsin. Reglerande lagstiftning som bygger på internationell rätt påverkar vad vi och andra i vår bransch kan och inte kan göra. Kundernas förväntningar på hur vi interagerar med dem via digitala kanaler förändras av marknadens dynamik och betalningsbeteenden. Big data, sociala medier, robotteknik och integrerade lösningar är sådant som vi självfallet måste anpassa vår verksamhet till.

Det är vårt ansvar att fortsätta innovera för att skapa bättre lösningar

Nya idéer utvecklas snabbt inom fintech, och som den ledande oberoende experten på kredithanteringstjänster är det vår skyldighet att fortsätta utveckla lösningar som hjälper människor hantera kredit.

Vi har som mål att bli en föregångare på våra verksamhetsmarknader, genom att främja innovation och flytta gränserna för vad som är möjligt, för att ge våra klienter och kunder bästa möjliga service. Istället för hinder ser vi möjligheter.

Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program
”Vår ambition är att vara digitala som standard. Vi tänjer alltid på gränserna för att kunna ge våra klienter och kunder bättre tjänster”.

– Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program

På Lindorffs sätt

I ett samhälle som i allt större utsträckning bygger på krediter behövs Lindorff. Vi är experter på kreditmarknaden och kan agera som mellanhand mellan ditt företag och dina kunder. Vårt arbete är nödvändigt för en välfungerande kreditmarknad i samhället. Lindorff är ledande inom kredithanteringstjänster i Europa och har varit verksamma i mer än 100 år.

Läs mer om vår strävan att alltid hjälpa människor.

 

Lindorff fyller en viktig roll för en välfungerande kreditmarknad.