Det här är Lindorff

Med över 100 års erfarenhet av att hjälpa människor till en sund ekonomi har vi utvecklats till den ledande oberoende experten på kredithanteringstjänster.

Lindorff i korthet

Lindorffs historia går tillbaka ända till 1898. I mer än 100 år har vårt uppdrag varit att hjälpa människor tillbaka till en sund ekonomi. Vi strävar efter att hjälpa konsumenter att återfå kontrollen över sina utgifter – eftersom det är bra för människorna, företagen och för ekonomin i stort.

Vi erbjuder såväl stora multinationella företag som små och medelstora företag, helhetslösningar inom kredithantering. Våra företagstjänster omfattar allt från betaltjänster, fakturering, inkassotjänster, köp av osäkra fordringar och omfattande analystjänster. Vi är särskilt starka inom finansbranschen där vi har en ledande ställning i Europa. Läs mer om våra företagstjänster.

Som ett resultat av sammanslagningen mellan koncernerna Lindorff och Intrum Justitia 2017, bildade  Lindorff i Sverige, Danmark, Finland och Estland samt Intrum Justitia i Norge en fristående nordisk enhet. I november 2017 presenterades brittiska Lowell som ny ägare till denna enhet. Genom förvärvet blir Lowell Europas näst största aktör inom kredithantering.


Om Lowell

Lowell grundades i Storbritannien 2004 av CEO James Cornell och har en stark entreprenöriell historia. Under 2015 gick Lowell samman med den tyska marknadsledaren GFKL och etablerades därmed även i Tyskland, Österrike och Schweiz. Idag har Lowell 36 miljoner europeiska konsumenter som kunder och 4 400 anställda i nio länder. 

Som en ny aktör i de nordiska länderna har Lowell höga ambitioner. Du som kund ska alltid känna att du har högsta prioritet och företag i Sverige ska lita på att vi kommer att fortsätta utveckla innovativa och förstklassiga kredithanteringstjänster. 

 Läs mer om sammanslagningen med Lowell

 

Erika Rönnquist-Hoh Lindorffs Sverigechef

"Vi är stolta över att nu vara en del av Lowell. Vi delar ett gemensamt fokus på våra klienter och deras slutkunder". Erika Rönnquist-Hoh, Sverigechef för Lindorff.


Våra värderingar

Som företag och som anställd på Lindorff tillämpar vi med stolthet våra värderingar i det dagliga arbetet och när vi formar framtiden för vår bransch. Våra fyra värderingar utgör grunden för vårt sätt att bedriva affärer och främja prestation.

Lindorffers
Professionell
Lindorffers
Kundorienterad
Lindorffers
Målinriktad
Lindorffers
Omtanke

Formar framtiden för vår bransch

Vår bransch genomgår just nu stora förändringar – snabbare än någonsin. Reglerande lagstiftning som bygger på internationell rätt påverkar vad vi och andra i vår bransch kan och inte kan göra. Kundernas förväntningar på hur vi interagerar med dem via digitala kanaler förändras av marknadens dynamik och betalningsbeteenden. Big data, sociala medier, robotteknik och integrerade lösningar är sådant som vi självfallet måste anpassa vår verksamhet till.

Det är vårt ansvar att fortsätta innovera för att skapa bättre lösningar

Nya idéer utvecklas snabbt inom fintech, och som den ledande oberoende experten på kredithanteringstjänster är det vår skyldighet att fortsätta utveckla lösningar som hjälper människor hantera kredit.

Vi har som mål att bli en föregångare på våra verksamhetsmarknader, genom att främja innovation och flytta gränserna för vad som är möjligt, för att ge våra klienter och kunder bästa möjliga service. Istället för hinder ser vi möjligheter.


På Lindorffs sätt

I ett samhälle som i allt större utsträckning bygger på krediter behövs Lindorff. Vi är experter på kreditmarknaden och kan agera som mellanhand mellan ditt företag och dina kunder. Vårt arbete är nödvändigt för en välfungerande kreditmarknad i samhället. Lindorff är ledande inom kredithanteringstjänster i Europa och har varit verksamma i mer än 100 år.

Läs mer om vår strävan att alltid hjälpa människor.

 

/media/5634/lindorff-hq2017-8736_2400x1600.jpg

Lindorff fyller en viktig roll för en välfungerande kreditmarknad.