Det här är Lindorff

Med över 100 års erfarenhet av att hjälpa människor till en sund ekonomi har vi utvecklats till den ledande oberoende experten på kredithanteringstjänster.

Lindorff i korthet

Vår historia går tillbaka till 1898, så vi har varit verksamma med att hjälpa människor hantera krediter i över 100 år. Vi har i dag 4 400 anställda i 12 länder runtom i Europa, och vi är särskilt starka i finansbranschen där vi har en ledande ställning i Europa.

Vårt huvudkontor ligger i Oslo, där Eynar Lindorff en gång grundade företaget. Lindorff är majoritetsägt av Nordic Capital Fund.

Under 2016 hade vi en nettoomsättning på 647 miljoner euro. Vi har haft en stabil tillväxt det senaste decenniet och vår ambition är att genom vår historia och erfarenhet fortsätta vara branschledande även under 2017.

To learn more about our financial performance, please visit our investor site (English version).

Klaus-Anders Nysteen, CEO Lindorff
Klaus-Anders Nysteen, CEO Lindorff Group

Våra värderingar

Som företag och som Lindorffare tillämpar vi med stolthet våra värderingar i det dagliga arbetet och när vi formar framtiden för vår bransch. Våra fyra värderingar utgör grunden för vårt sätt att bedriva affärer och främja prestation

Lindorffers
Professionell
Lindorffers
Kundorienterad
Lindorffers
Målinriktad
Lindorffers
Omtanke

Formar framtiden för vår bransch

Vår bransch genomgår just nu stora förändringar – snabbare än någonsin. Reglerande lagstiftning som bygger på internationell rätt påverkar vad vi och andra i vår bransch kan och inte kan göra. Kundernas förväntningar på hur vi interagerar med dem via digitala kanaler förändras av marknadens dynamik och betalningsbeteenden. Big data, sociala medier, robotteknik och integrerade lösningar är sådant som vi självfallet måste anpassa vår verksamhet till.

Det är vårt ansvar att fortsätta innovera för att skapa bättre lösningar

Nya idéer utvecklas snabbt inom fintech, och som den ledande oberoende experten på kredithanteringstjänster är det vår skyldighet att fortsätta utveckla lösningar som hjälper människor hantera kredit.

Vi har som mål att bli en föregångare på våra verksamhetsmarknader, genom att främja innovation och flytta gränserna för vad som är möjligt, för att ge våra klienter och kunder bästa möjliga service. Istället för hinder ser vi möjligheter.

Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program
”Vår ambition är att vara digitala som standard. Vi tänjer alltid på gränserna för att kunna ge våra klienter och kunder bättre tjänster”.

– Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program

På Lindorffs sätt

Att hjälpa människor till hållbar till en sund ekonomi ger förbättrad livskvalitet för våra kunder, överskådliga betalningar för våra klienter och mer balanserad handel för samhället.

När våra klienter skickar sina ärenden till oss vet vi redan att de behöver sina pengar snabbt och säkert. Lika viktigt är att säkerställa att kunden återkommer. På Lindorff är vi stolta över vårt etiska handlande i affärer och våra insatser för att främja innovation och effektiv förvaltning i branschen.

För att försäkra oss om att allt går till på samma sätt på alla våra lokala marknader har vi utarbetat ”Lindorff Business Practice Principles” (Lindorffs affärsprinciper). Syftet med dessa principer är att uppmuntra och bevara ett affärsmässigt och etiskt uppträdande i vårt sätt att göra affärer.

Läs mer om Lindorffs affärsprinciper här (på engelska).

För att försäkra oss om att allt går till på samma sätt på alla våra lokala marknader har vi utarbetat ”Lindorff Business Practice Principles” (Lindorffs affärsprinciper).