Så hjälper vi små- och medelstora företag

Så hjälper vi små- och medelstora företag

På den här sidan har vi samlat bra material, tips och råd till dig som driver eller arbetar på ett mindre eller medelstort företag. Det kan handla om allt från små, enkla saker som du själv kan göra för att förbättra till kassaflöde till den hjälp du kan få genom en rättslig process.

Gå till vår sida för små- och medelstora företag.

Som företagare är det ofta mycket att göra och svårt att prioritera rutinsysslor såsom fakturering. Samtidigt kan mycket hänga på en enda kunds betalningsförmåga. Kanske har du lagt ner mycket tid i förväg med en leverans och läget för dig och ditt företag kan bli kritiskt om kunden inte betalar i tid, eller i värsta fall inte betalar alls. Det kan också vara svårt att trycka på kunderna då du också är beroende av en god kundrelation.

Så hur kan du få betalt snabbare för ditt arbete, förbättra ditt kassaflöde och samtidigt bygga bra kundrelationer? 

Tips och råd till företagare.