Lindorffanalysen

Lindorffanalysen

Lindorffanalysen är en kvartalsrapport om den svenska kreditmarknaden. Den innehåller analys och fakta om tillståndet för hushållens och företagens ekonomi.

Välkommen till den första svenska Lindorffanalysen för första kvartalet 2017

Under de 119 år som gått sedan Lindorff grundades av Eynar Lindorff har vi lärt oss mycket om hur kreditmarknader fungerar. Det är kunskap vi gärna delar med oss av.

Lindorffanalysen vänder sig i första hand till dig som arbetar med eller har ett intresse för utvecklingen av svensk ekonomi ur ett kreditmarknadsperspektiv. Här finns statistik baserad på egna och andras data, trendspaningar, analyser och praktiska råd och tips som hjälper dig att fatta kloka beslut.

I Norge har Lindorffanalysen givits ut i 14 år. Den har med tiden blivit vitt spridd och uppskattad källa till kunskap om trender på kreditmarknaden, betalningsförmågan i svenska hushåll och företag, och om Sveriges ekonomi i stort. Kreditmarknaden är under förändring vilket för med sig nya möjligheter och nya risker. Behovet av att följa och förstå hur kreditmarknaden och betalningsförmågan utvecklas är därför stort i Sverige. Framför allt tre starka trender driver utvecklingen;

Långvarigt låga marknadsräntor stimulerar en kraftig kreditexpansion. Hushållens bolån ökar i en årstakt runt 7,5 procent, medan lån utan säkerhet ökar i en takt runt sex procent. Detta medan tillväxten, mätt som BNP, ligger runt tre procent. När marknadsräntorna väl börjar stiga väntar svåra tider i många högbelånade hushåll.

Digitaliseringen skapar förutsättningar för nya typer av krediter och lån via nya distributionskanaler. Idag är ett konsumentlån aldrig längre bort än ett par knapptryckningar på en telefon.

Förändrade lagar och regleringar. För att stärka konsumenternas intressen i denna miljö av allt billigare och mer lättillgängliga krediter inför lagstiftare nya lagar och regler, samtidigt skärper tillsynsmyndigheter sin tolkning av befintliga regelverk.

Med utgångspunkt i de här trenderna gör Lindorffanalysen olika nedslag. I den här utgåvan tas en närmare titt på åldersgruppen 65+. Medan antalet personer med nya betalningsanmärkningar minskar i övriga åldersgrupper har antalet nya betalningsanmärkningar bland pensionärer ökat under de senaste två kvartalen. Likaså ökar beloppen bakom varje ny anmärkning. Vi åskådliggör utvecklingen och ger möjliga förklaringar till denna. Här kan du ladda ned hela analysen som pdf. 

Erika Rönnquist Hoh
Erika Rönnquist Hoh, EVP and Managing Director Sweden