Inkassoparadoxen

Att få människor att betala i tid är den mest effektiva formen av inkasso. Om betalningen är sen finns det lika många vägar till betalning som kundtyper, allt från vänliga textmeddelanden till skuldsanering

Det är viktigt att ha en inkassopartner som kan arbeta över hela linjen. Men även de bästa verktygen är värdelösa om du använder dem vid fel tidpunkt, för fel syften. Vi känner dina kunder väl och kan hjälpa dig att välja rätt kund, vid rätt tidpunkt, med rätt budskap.

Kredithantering är en del av hela kundupplevelsen och har en stor effekt på kundens relation med ditt varumärke. Det är en integrerad del av kundresan och bör stämma överens med den varumärkesupplevelse som du erbjuder i samband med köpet. En obetald faktura eller sen betalning kan vara ett bra tillfälle att bygga upp lojalitet. En bra inkassopartner bör hjälpa dig att förstå livstidsvärdena, i synnerhet när kunden drabbats av svårigheter.

Majoriteten av kunderna betalar och betalar i tid. Beroende på bransch kan antalet nödlidande fakturor vara så lågt som 2–3 procent. Vad är det strategiska värdet av en inkassopartner? Djupgående kunskaper om vad som kännetecknar de 2–3 procenten – hur du känner igen och undviker dem utan att förstöra en bra kundrelation – hjälper dig att öka din verksamhet med lägre risk. 

 

Beroende på bransch kan antalet nödlidande fakturor vara så lågt som 2–3 procent.
Vi känner dina kunder väl och kan hjälpa dig att välja rätt kund, vid rätt tidpunkt, med rätt budskap.

Vi känner dina kunder väl och kan hjälpa dig att välja rätt kund, vid rätt tidpunkt, med rätt budskap.

De flesta företag har mängder av data, men inte tillräckligt med kunskaper för att vägleda affärsbeslut. Det är först när du analyserar dina data, i kombination med andra datakällor, som du får en uppfattning om det verkliga värdet. Det kan verka som en paradox, men sanningen är att vissa av de människor eller företag som du avvisar på grund av bristande datahantering och riskutvärderingsprocesser kan vara dina mest värdefulla kunder.

Om du förstår dina kunders preferenser och beteenden bättre får du också ett bättre grepp om de kreditrelaterade riskerna och belöningarna. Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur du kan få dina data att arbeta för dig.