De fem starkaste trenderna inom kredithantering 2017

Under 2016 såg vi en spännande utveckling på flera områden i kredithanteringsbranschen. Det är troligt att trenderna fortsätter under 2017.

Här är de de fem viktigaste trenderna i år:

Trend 1: Kredithantering spelar en större roll för kundens upplevelse
Under 2016 fortsatte nya teknologidrivna företag att förändra marknader och utveckla nya affärsmodeller. Den här trenden förväntas fortsätta under 2017 och påverkar även kredithanteringsbranschen. Det ställer därmed ökade krav på flexibilitet och ökat kundfokus genom hela värdekedjan.

Som professionella aktörer i kredithanteringsbranschen, kommer vi naturligtvis att sköta vår kärnverksamhet, men för att  förbli framgångsrika måste vi också erbjuda smarta lösningar för att minska kundomsättningen och öka lojaliteten hos våra kunder.

Trend 2: Datadriven kontroll över kostnader och risker
Under 2017 blir automatisering och datadrivna processer ännu viktigare. Som vi såg i fjol blir processerna allt mer automatiserade: ett bra exempel är nya typer av kreditlimiter som baseras  på kunddata i stället för på personliga intervjuer och bedömningar av en rådgivare. Det blir både enklare för kunden och minskar dina kostnader. Detta är bara ett exempel på hur smart och innovativ användning av data kan ge nya och effektivare vinstmöjligheter  - samtidigt som det ger nöjdare kunder. Under det kommande året blir det avgörande för oss att ligga i framkant i den digitala utvecklingen samtidigt som vårt företag är mitt i en egen omvandling.

Trend 3: Skräddarsydda betalningar
Som konsument köperdu säkert redan varor, tjänster och abonnemang på internet via dator, surfplatta eller smarttelefon. Men även om transaktioner på internet  är effektiva och snabba kan de också leda till att kunderna får en mindre överblick över sina ekonomiska skyldigheter.Sannolikheten att de ”glömmer att betala” (skulderna) ökar.  Det är därför nödvändigt att  vara medveten om de här  problemen och erbjuda möjlighet till hållbara betalningsplaner.

Nyckeln till framgångsrik inkassering av fordringar är att först göra  en fullständig bedömning av alla online förpliktelser och att därefter  ta fram en skräddarsydd betalningsplan tillsammans med kunden. Tillsammans bestämmer du hur mycket som kan betalas tillbaka varje månad. Det är viktigt att notera att nyckelordet är skräddarsydd, eftersom online-kunden förväntar sig personligt bemötande. Sannolikheten att kunderna följer betalningsplanen ökar när de känner att de är delaktiga i själva processen.

Trend 4: Skräddarsydd kundkontakt
Under 2017 blir det ännu viktigare att  nå kunden vid rätt tillfälle, på rätt sätt och med rätt budskap . Särskilt de kunder som har skulder, kan vara svåra att få tag i. Ibland kan de vara rädda för att svara i telefonen eller öppna brev från inkassoföretag. Men i många fall kan det också vara så att de föredrar att inte använda kommunikationsvägar  som du använder. Ett exempel är att försöka nå ungdomar med brev – när de egentligen föredrar e-post och/eller sms. Att identifiera vilka kanaler kunden föredrar och skapa skräddarsydda processer för kundkontakt är en viktig del i att reglera en skuld och öka andelen nöjda kunder.

Trend 5:  Förebyggande analys och lämpliga åtgärder
Det är alltid bättre att stämma i bäcken än i ån. Det gäller även kredithantering. Genom att  skapa kundprofiler som bygger på avancerad dataanalys går det att förutsäga och identifiera betalningsproblem vid ett tidigare skede. Det innebär att du tidigare kan sätta in förebyggande åtgärder. Det är också ett viktigt verktyg för att mäta hur nöjd kunden är, eftersom det ger kunden möjlighet att vara delaktig i processen och få  ett bra bemötande.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa dig  med företagets skräddarsydda kundprocess? Kontakta oss i dag.

Kort sagt, ett modernt kredithanteringsföretag bör inte bara  fokusera på en fakturas förfallodatum. Det är naturligvit viktigt, men  man måste också titta på hela kundprocessen. Hur olika åtgärder från din sida  också påverkar hur nöjd kunden är.

Kort sagt, ett modernt kredithanteringsföretag bör inte bara fokusera på en fakturas förfallodatum. Det är naturligvit viktigt, men man måste också titta på hela kundprocessen. Hur olika åtgärder från din sida också påverkar hur nöjd kunden är.