Lindorff Sverige del av nybildad nordisk koncern

Lindorff Sverige är nu del av nybildad nordisk koncern

Lindorff Sverige bildar tillsammans med Lindorff i Danmark, Finland, Estland och Intrum Justitia i Norge en nordisk koncern. De fem länderna blir tillsammans en stark aktör på den nordiska marknaden.

read more
Lindorffanalysen

Lindorffanalysen

Lindorffanalysen är en kvartalsrapport om den svenska kreditmarknaden. Den innehåller analys och fakta om tillståndet för hushållens och företagens ekonomi.

read more
De fem starkaste trenderna inom kredithantering 2017

De fem starkaste trenderna inom kredithantering 2017

Under 2016 såg vi en spännande utveckling på flera områden i kredithanteringsbranschen. Det är troligt att trenderna fortsätter under 2017.

read more
Dags att uppmärksamma äldre

Dags att uppmärksamma äldre

Gruppen 65 plus blir allt intressantare som konsumenter och låntagare. Men deras ekonomiska behov och förutsättningar är speciella. Kreditgivare bör därför ägna dem särskild uppmärksamhet.

read more
Det handlar alltid om människor

Det handlar alltid om människor

För att vara säker på att vårt inkassoarbete verkligen är anpassat efter din kund arbetar vi med personlighetstyper. Varje personlighetstyp baseras på våra kunskaper om dina kunder och innefattar fakta och data om deras beteende och preferenser.

read more